Voorlopig geen vervolg

De activiteiten van de stichting zijn met ingang van mei 2013 gestaakt. Voorlopig is geen vervolg op de activiteiten van de stichting voorzien.